Reference

Amfiteátr a poradenské centrum UJEP

Přestavba a revitalizace poradenského centra a zahradního amfiteátru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Bývalý Ústecký deník Klíšská

Kompletní přestavba z komerčního objektu na bytové jednotky od střechy až po sklep a přeměna zadní části domu (dvorku).

Knihy Dobrovský - Praha Kbely

Nově postavená vyvýšená kancelář ve skladových prostorách haly, zastřešení před vjezdem do haly.